Funny TxT Just send some more to GERALT.NL

 

 


>04/2006<

Onderwerp: Altijd weer een volle agenda?Als de dingen in je leven je even allemaal te veel worden, als 24
uur in een dag niet meer genoeg tijd lijkt, denk dan eens aan dit
bericht.

Een professor stond voor de klas om een les filosofie te geven.

Hij had een aantal voorwerpen voor zich liggen. Toen de
klas begon, nam hij zonder iets te zeggen de lege pot van de
mayonaise en begon deze te vullen met golfballetjes. Toen deze
hier helemaal mee gevuld was, vroeg de professor aan zijn
studenten of de pot nu helemaal vol was. Zij antwoordden van wel.

Toen nam de professor een doos met kralen en kiepte deze in de
pot. Hij schudde lichtjes met de pot en de kralen rolden tussen de
open plekken tussen de golfballetjes. Weer vroeg de professor aan
zijn studenten

of de pot nu vol was. Ze gaven weer eenzelfde antwoord; ja, de
pot is vol.

De professor nam nu een doos met zand en kiepte dit zand in
de pot met golfballetjes en kralen. Natuurlijk vulde het zand alle
ruimte op tussen de golfballetjes en de kralen. Weer vroeg de
professor aan zijn studenten of de pot nu vol was: de studenten
antwoordden van wel.

Van onder het bureau nam de professor nu twee koppen koffie
en kiepte de hele inhoud van deze twee koppen koffie in de pot
met golfballetjes, kralen en zand. De hele inhoud verdween in de
pot.

De koffie vulde de ruimte op tussen het zand. De
studenten begonnen te lachen.

"Nu", zei de professor, "nu wil ik dat jullie deze pot zien
als jullie eigen leven. Deze pot gevuld met golfballetjes, kralen,
zand en koffie, stelt namelijk het leven van een mens voor."

"De golfballetjes zijn de belangrijke dingen in het leven:
je familie, je kinderen, je gezondheid en je favoriete
bezigheden.

Dingen die ervoor zorgen dat als er niets meer op de wereld was
dan deze dingen, je leven toch gevuld zou zijn."

"De kralen zijn de andere dingen die belangrijk zijn. Je werk, je
huis, je auto. Het zand, dat staat voor de kleine dingetjes
die belangrijk voor je zijn."


"Als je het zand als eerste in de pot kiept en hem hiermee vult,
is er geen plek meer voor de kralen of voor de golfballetjes.


Datzelfde geldt ook voor je eigen leven. Als je al je tijd en
energie aan de kleine dingetjes besteedt, dan kun je nooit meer
ruimte hebben voor de dingen die belangrijk voor je zijn.

Besteed aandacht aan de dingen die belangrijk voor je zijn.

Neem tijd voor een onderzoekvoor je gezondheid zo nu en dan.
Neem je partner mee uit eten.Doe nog iets leuks, er is altijd nog
wel ergens tijd om het huis te poetsen of de prullenbak te repareren."

"Zorg eerst voor de golfballetjes, de dingen die echt
het allerbelangrijkste voor je zijn. Stel je prioriteiten. De rest
is maar zand."

Eén van de studenten steekt een vinger op en vraagt waar de
twee koppen koffie in die pot dan voor zouden moeten staan.

De professor lacht en zegt de student dat ze daarmee een
heel goede vraag heeft gesteld. "Ik wilde daarmee alleen nog maar
weer eens aangeven en bevestigen, dat, hoe vol je leven ook mag
zijn, er is altijd wel een plekje om samen met een vriend of een
dierbare een kopje koffie te drinken."


>04/2005<

Je weet dat je in 2005 leeft, wanneer...:


1.: je per ongeluk je PIN-code intoetst op de magnetron...

2:. je in geen jaren 'patience' met echte kaarten hebt gespeeld...

3.: je 15 telefoonnummers hebt van een familie met drie personen...

4.: je e-mail stuurt aan de persoon die naast je zit...

5.: je geen contact meer hebt met oude vrienden, omdat je hun e-mailadressen kwijt bent...

6.: je thuis komt en nog steeds de telefoon opneemt met je 'werkstem'...

7.: je nog steeds een '0' draait als je van huis uit telefoneert...

8.: je vier jaar lang achter hetzelfde bureau hebt gewerkt, maar voor drie verschillende bedrijven...

10: je baas jouw werk niet kan doen...

11: je je familie belt om te kijken of ze thuis zijn, terwijl je de oprit in komt rijden...

12: alle reklame op TV een internetadres heeft...

13: het van huis weggaan zonder mobieltje, die je de eerste 10,20,40 jaar van je leven niet had,
paniek veroorzaakt en dat je vervolgens teruggaat om hem op te halen...

14: het eerste wat je 's ochtends doet is 'online' gaan, zelfs nog voordat je koffie gehaald hebt...

15: je een 'smile' op z'n kant legt om te glimlachen...

16: je dit leest, knikt en glimlacht...

17: en nog erger; je precies weet naar wie je dit mailtje door gaat sturen...

18: je te druk bent om te merken dat er geen nr.9 bestaat in deze lijst...

19: je daadwerkelijk omhoog gescrolld bent om te checken of er echt geen nr. 9 was...

20: en je nu om jezelf zit te lachen.


>11/2003<

Bij een rondtocht in Europa, bezoekt de Paus Zandvoort om een paar dagen tot rust te komen.
Zijn 4x4 Pausmobiel rijdt langs het gouden zand als er plotseling een enorm gekrakeel ontstaat
ergens bij de vloedlijn. Ze rijden er naartoe en als ze daar aankomen ziet de Paus, net voorbij de branding,
een man in het water, die een Duits voetbalshirt draagt en die in grote paniek probeert te ontkomen aan
de kaken van een 4 meter lange haai.
Op datzelfde moment komt er een speedboat aanvaren,
met daarin 3 mannen, die een Nederlands voetbalshirt dragen.
Eén van de mannen schiet onmiddellijk
een harpoen af, die de haai in de kop raakt, waardoor het beest stil in het water komt te liggen.
De andere 2 mannen trekken de Duitse drenkeling, bloedend en half bewusteloos,
uit het water en beginnen met roeispanen op de haai in te slaan. Vervolgens trekken ze ook de,
inmiddels dode haai, uit het water. Plotseling horen de mannen iemand schreeuwen dat ze
naar de kant moeten komen. Het blijkt de Paus te zijn..
Als de mannen bij de Paus zijn aangekomen zegt de Paus: Ik geef U mijn zegen voor deze dappere
en onbaatzuchtige redding. Ik had begrepen dat er veel problemen zijn geweest
tussen Duitsers en Nederlanders en dat ze elkaar haten maar ik zie nu dat het niet waar is en
dat uw beider landen een verlicht voorbeeld vormen voor de manier waarop alle landen en rassen
met elkaar moeten samenwerken. Hij geeft allen de zegen en rijdt weg in een wolk zand.
Als de Paus wegrijdt zegt de man met de harpoen: Wie was
dat eigenlijk???? Zegt een van de anderen: Dat is Zijne Heiligheid de Paus, hij staat in direct contact
met God en heeft toegang tot Zijn oneindige wijsheid. Nou, zegt de harpoenier, hij weet in ieder geval
geen ene moer over de jacht op haaien.
Is ons aas nog bruikbaar of moeten we een nieuwe van het strand halen?


>11/2003<

Old but good !


General Motors versus Microsoft
From Steve Thomas

For all of us who feel only the deepest love and affection for the way computers
have enhanced our lives, read on.

At a computer expo, Bill Gates reportedly compared the computer industry with the auto industry and stated
''If General Motors had kept up with technology like the computer industry has,
we would all be driving $25.00 cars that got 1,000 miles to the gallon.

In response to Bill's comments, General Motors issued a press release stating if GM had developed technology
like Microsoft, we would all be driving cars with the following characteristics:

1. For no reason whatsoever your car would crash twice a day.

2. Every time they repainted the lines in the road you would have to buy anew car.

3. Occasionally your car would die on the freeway for no reason. You would have to pullover
to the side of the road, close all of the windows, shut off the car,
restart it and reopen the windows before you could continue.
For some reason you would simply accept this.

4. Occasionally, executing a manoeuvre such as a left turn would cause
your car to shut down and refuse to restart, in which case you would to reinstall the engine.

5. Macintosh would make a car that was powered by the sun, was reliable,
five times as fast and twice as easy to drive -but would run on only five percent of the roads

6. The oil, water temperature and alternator lights would all be replaced by a single "General Protection Fault"
warning light.

7. The airbag system would ask "Are you sure?" before deploying.

8. Occasionally, for no reason whatsoever, your car would lock you out and refuse to let you in until you
simultaneously lifted the door handle, turned the key and grabbed hold of the radio antenna.

9. Every time GM introduced a new car buyers would have to learn to drive all over again because none of the
controls would operate in the same manner as the old car.

10. You'd have to press the "Start" button to turn the engine off .


>11/2003<

A baby was born that was so advanced that he could
talk. He looked around the delivery room and saw the doctor.
"Are you my doctor?", he asked.
"Yes, I am."
The baby said, "Thank you for taking such good
care of me during birth."

He looked at his mother and asked, "Are you my mother?"
"Yes, I am," she said.
"Thank you for taking such good care of me before I
was born," he said. He then looked at his father and
asked, "Are you my father?"
"Yes, I am," his father answered.

The baby motioned him to come closer, then poked
him on the forehead with his index finger 5 times,
saying, "I want you to know that THAT HURTS!"

 


>10/2003<

Hoi,

In mijn nimmer aflatende overpeinzingen over het leven en andere dagelijkse perikelen, bedacht ik mij;

Wij krijgen altijd allerlei vrouwe(= flauwe)wetten en regels om onze oren geslingerd, en het wordt nu dus de
hoogste tijd om hen een koekje van eigen deeg te presenteren.

Dit zijn de regels die, wij mannen, aan het vrouwvolk dienen voor te houden.

LET OP: Alle regels zijn genummerd met 1.

Ze hebben dus een gelijke status en de hoogste prioriteit.

1. Leer omgaan met de w.c.bril!
Als ie omhoog staat, doe hem dan omlaag als je em moet gebruiken. En doe em daarna weer omhoog.
Jullie willen em omlaag en wij willen em omhoog. Wij klagen ook niet, als jullie vergeten hem omlaag te doen.

1. Zondag = sportdag (op t.v.).
Net als dag en nacht, volle maan of eb en vloed, ongesteld zijn. Het kan niet veranderd worden.
Probeer het dan ook niet!

1. Winkelen is geen sport, en is zeker niet iets dat je voor je plezier doet.
En nee! We zullen er nooit anders over denken.

1. Huilen is chantage .

1. Als je iets nodig hebt / iets wil, vraag er dan om! of zeg het gewoon!
Voor de duidelijkheid: subtiele hints werken niet; sterke aanwijzingen, werken niet.

Duidelijke ondubbelzinnige taal werkt wel! Zeg het gewoon, en dan begrijpen we het.

1. Ja of Nee zijn volledig legitieme manieren om op bijna alle vragen te antwoorden.

1. Leg ons alleen een probleem voor, als je wil dat wij jou helpen met het oplossen van dat probleem.

Dat is onze taak.
Voor sympathie en groepstherapie moet je bij je vriendinnen zijn.

1. Een hoofdpijn, die al 17 maanden voortduurt, is een probleem.
Misschien wel fataal. Ga zo spoedig mogelijk naar de dokter!

1. Alles wat we 6 maanden geleden gezegd hebben, kan niet meer gebruikt worden tijdens een ruzie.
In feite is alles wat we zeggen, na 24 uur niet meer geldig. ( of wij moeten ZELF anders beslissen)

1. Als jij je als een model uit een H&M catalogus wilt kleden, vinden wij dat okay;

Maar verwacht niet van ons, dat wij ons gaan verkleden als iemand uit de een of andere achterlijke soap.

1. Als je denkt dat je te dik bent, dan is het waarschijnlijk echt waar.
Jij weet het zelf het best. Wij willen niet bij die discussie betrokken worden.

1. Als iets dat wij gezegd hebben, op 2 manieren uitgelegd kan worden,
en één ervan je boos of verdrietig maakt,

dan bedoelden we het dus niet op die manier, maar op die andere...

1. Je kunt ons vragen om iets te doen, of ons vertellen wat je wilt dat we doen.

NIET ALLEBEI !!
Als je zelf al weet wat gedaan moet worden, dan kun je het ook zelf doen.

1. Wij hoeven niet om de weg te vragen. Columbus hoefde dat ook niet.

1. Mannen zien in 16 kleuren; net als de Windows default settings.
Citroen of Kers zijn geen kleuren, maar vruchten. Wij hebben geen idee, wat 'mauve' is.

1. Als het jeukt, moeten we krabben.

Sommige mannelijke lichaamsdelen jeuken vaker dan andere, dus krabben we daar vaker.

1. Als wij vragen wat er aan de hand is, en jij zegt dat er niets aan de hand is, dan gaan wij over tot de orde
van de dag.
We weten dat je liegt, maar het is de moeite niet waard om de waarheid boven tafel te krijgen.

1. Als je een vraag stelt waar je eigenlijk geen antwoord op wilt hebben,
verwacht dan een antwoord dat je niet wilt horen.

1. Als we ergens naartoe gaan, maakt het echt niet uit wat je aan hebt.
Alles is goed. Echt waar!

1. Vraag ons nooit waar we aan denken, tenzij je bereid bent om te discussiëren over
voetbal, auto's, bier, boeren of meer seks.
(behalve zondag want zondag = sportdag - zie 1.)

1. Je hebt genoeg kleren.

1. Je hebt teveel schoenen.

1. Ik ben in topvorm. Rond is ook een vorm.


Stuur dit door naar je vrienden. Kunnen zij ook lachen.
Stuur dit door naar je vriendinnen. Kunnen zij nog harder lachen.

N.B. Ik weet dat ik vanavond op de bank zal moeten slapen, maar dat is niet erg.
Mannen vinden dat leuk. Het is net kamperen....


>06/2003<

Dagboek van een kleuter,

Maandag
Sinterklaas gaan halen bij oma en opa. Alleen knikkers gekregen. Stom speelgoed.
Heb knikkers op de keldertrap gelegd. Opa naar beneden getuimeld, maakt niet uit,
Opa toch al oud en versleten. Gelukkig, er waren geen
knikkers kapot. Mep gekregen, met knikkers spelen mag niet.

Dinsdag
Hele toffe dag, heb nichtje Suzy gezien op begrafenis opa. Hele dag doktertje gespeeld.
Heel leuk en plezierig. Mama kwaad, papa kwaad, tante Angel kwaad, Suzy niet.
Doktertje spelen mag niet. Een vak leren is verboden.

Woensdag
Hier en daar in huis chocoladekorrels gelegd. Papa is muizenvallen gaan kopen. Heb korrels opgegeten.
Mama viel flauw. Heb mep gekregen. Lekkere chocoladekorrels eten is verboden.

Donderdag
Heb voor 20 knikkers hele mooie witte muis gekregen van kameraad. In een doosje gedaan en mooi verpakt.
Cadeau voor mama. Mama eerst heel blij, daarna kreet gegeven, flauw gevallen. Papa weer heel kwaad.
Heb mep gekregen!
Cadeautjes geven is verboden.

Vrijdag
Papa sloot mij op in de kelder, is leuk. Heb van aardappelvoorraad frietjes gesneden om mama te helpen.
Zwaar werk, wel 100 kilo aardappelen. Heb mep gekregen.
Mama helpen is verboden.

Zaterdag
Papa sloot mij op op zolder, ook heel leuk. Heb papa geholpen en dakgoot schoon gemaakt.
Stonden veel mensen op straat. De brandweer is me van het dak komen halen. Papa kwaad, mep gekregen.
Papa helpen is verboden.

Zondag
Papa sloot mij op in het tuinhuisje. Had 't koud en heb een vuurtje gestookt.
De brandweer is weer gekomen. Toffe mensen, spuiten alles nat. Mep gekregen.
Warm hebben is verboden.

Maandag
Wou de brandweer nog eens terugzien. Heb gebeld en ze zijn gekomen. Mama kwaad en de brandweer ook.
Heb mep gkregen. De brandweer graag zien is verboden.

Dinsdag
Stille dag vandaag. Heb niets gedaan. Mama heel ongerust en vervelend.
Niks doen is niet leuk en eigenlijk verboden.

Woensdag
Op bezoek bij oma. Toen ze me zag staan kreeg oma schuim op haar mond.
Mama sloot mij op in de keuken. Stoelen van oma veel te hoog, heb ze
korter gemaakt met de zaag van opa, nu zijn ze juist goed.
Mama kreeg schuim op haar mond. Heb mep gekregen

Donderdag
Met papa naar de kliniek gegaan. Oma en mama bezoeken. Iets kapot aan de zenuwen.

Waarschijnlijk familieziekte. Dokter stak naald in mama haar arm.
Heb met de andere naald die daar lag in de stouterik zijn gat gestoken.
Dokter kreeg ook schuim!. Van papa mep gekregen. Mama beschermen is verboden.

Alles is verboden denk ik, behalve kinderen meppen.
Wacht maar tot ik groot en sterk ben...


>02/2003<

Een man rijdt op een smalle kronkelende weg i/d bergen. Een vrouw rijdt op diezelfde weg,
maar in tegenovergestelde richting. Op het moment >dat ze elkaar kruisen,
doet de vrouw het raampje van haar auto naar beneden en schreeuwt : "Varken!!!"
De man doet onmiddellijk ook zijn raam naar beneden en antwoordt: "Hoer!!".

Elk vervolgt zijn eigen weg, en op het moment dat de man de volgende bocht neemt,
botst hij pardoes tegen een vet varken aan dat midden op
de weg staat.

Moraal v/h verhaal: Als de mannen maar eens zouden
LUISTEREN............!!!!

Stuur dit naar alle intelligente vrouwen die eens een glimlach kunnen gebruiken en ook naar alle mannen
die de waarheid kunnen verdragen..


>02/2003<

TELEGRAAF WOENSDAG 22-01-2003

Gisteren hebben wetenschappers de resultaten van een
onderzoek naar de aanwezigheid van vrouwelijke hormonen
in bier bekend gemaakt. Mannen zouden een bezorgde blik
moeten werpen op hun bierconsumptie. Volgens de theorie
bevat hop phytoestrogeen en als mannen grote hoeveelheden
bier consumeren zouden ze wel eens in vrouwen kunnen
veranderen.

Om deze theorie te testen hebben ze 100 proefpersonen van
het mannelijke geslacht 8 pullen bier laten drinken gedurende
een periode van één uur.
Tijdens de observatie bleek dat 100% van de proefpersonen:


1) toenamen in gewicht
2) buitensporig veel praatten zonder iets zinnigs te zeggen
3) overdreven emotioneel werden
4) geen auto meer konden rijden
5) niet meer rationeel konden denken
6) ruzie maakten om niks
7) moesten gaan zitten tijdens het urineren
8) weigerden om excuses aan te bieden wanneer ze duidelijk fout waren

Nader onderzoek werd onnodig geacht.


>02/2003<

Helpdesk: "Hoe kan ik je helpen?"
Klant: "Ik ben mijn eerste e-mail aan het schrijven."
Helpdesk: "Okee, en wat is het probleem?"
Klant: "Nou, ik krijg wel de letter a. Maar hoe zet ik er nou een rondjeomheen?"

Klant: "Ik kan geen e-mail ontvangen."
Helpdesk: "Welke software gebruikt u?"
Klant: "Wat bedoel je?"
Helpdesk: (Zucht) "Waar krijgt u uw e-mail op binnen?"
Klant: "Mijn computer."

Klant: "Ik kan geen e-mail versturen. Is het Internet soms vol?"

Beller: "Hallo, is dit Tech Support?"
Helpdesk: "Ja, hoe kan ik u helpen?"
Beller: "De bekerhouder van mijn PC is kapot en ik zit nog binnen mijn garantieperiode.
Wat moet ik doen om hem gemaakt te krijgen?"
Helpdesk: "Sorry, maar zei u bekerhouder?"
Beller: "Ja, die voorop mijn PC zit vastgemaakt."
Helpdesk: "Het spijt me als ik een beetje dom overkom, dat ben ik nu eenmaal.
Kreeg u deze als onderdeel van een promotie-campagne of tijdens een PC-beurs?"
Beller: "Het zat al bij de computer. Ik weet niks van promotie, er staat alleen 4x op."
Op dit moment gaf de Helpdesk-medewerker geen gehoor, hij kon zijn lachen niet meer inhouden.
De beller had zijn CD-ROM drive als bekerhouder gebruikt en deze was daardoor afgebroken.

Een andere beller had problemen met het installeren van software en belde de helpdesk voor een oplossing:
"Ik heb de eerste CD erin gedaan en dat was "OK". Toen kwam het bericht dat de tweede erin moest,
maar daar had ie wat problemen mee. En toen de PC om de derde vroeg, ging het al helemaal niet,
die paste niet!"De beller had zich niet gerealiseerd dat "insert disk 2" wil zeggen dat disk 1 er eerst uit moet.?

Helpdesk: "Helpdesk, hoe kan ik je helpen?"
Klant: "Ik wil een klacht indienen."
Helpdesk: "Wat is het probleem?"
Klant: "Ik heb jullie er nog om gevraagd om geen pornografie op mijn internet te programmeren.
Ik wil dat jullie het onmiddellijk verwijderen."

Klant: "Is het internet ook op zondag geopend?"

Klant: "Mijn jongste zoon was gisteravond over het web aan het surfen en
tot mijn schrik zat hij op de website van de BBC."
Helpdesk: "Ja, wat is daar mis mee?"
Klant: " Dat '.uk' aan het eind, dat staat toch voor 'United Kingdom'?"
Helpdesk: "Uh, ja."
Klant: "Verdomme! Ik wist het wel. Nou, die heeft een probleem. Dat kan ik je wel vertellen.
Hij zat er meer dan een half uur. Hoeveel kost het eigenlijk naar Engeland?"
Helpdesk: "Zo werkt het niet helemaal. U kunt surfen naar elke plek ter wereld,
zonder dat dat meer kost dan lokaal inbel-tarief."
Klant: "Nee, ik weet zeker dat daar extra voor gerekend wordt. Het zou onzinnig zijn om het niet te doen,
tenslotte. Engeland is ver weg. Ze zouden miljoenen verliezen als ze het niet zouden doen."
(Zelfs nadat uitgelegd was hoe het internet werkt, weigerde de klant te geloven wat haar gezegd werd.
Ze besloot de telefoonmaatschappij te bellen. Even later belde ze terug)
Klant: "Nou, het lijkt erop dat je gelijk hebt. Ik heb nog een vraag voor je."
Helpdesk: "Ja?"
Klant: "Weet jij of e-mailen naar het buitenland duurder is?"
Helpdesk: "Geloof me, dat is niet duurder."
Klant: "Prachtig! Mijn oudste zoon werkt in Zweden. Hij stuurt ons e-mail, maar ik vond het altijd
eng om hem te beantwoorden omdat ik niet wist hoeveel het kost, daarom belde ik hem altijd maar op.
Dit scheelt me een hoop centen. Toch zou het slim van ze zijn als ze internet
naar het buitenland duurder zouden maken."

Klant: "Ik heb geen computer thuis. Is het internet ook in boekvorm verkrijgbaar?"

Een helpdesk-medewerker kreeg een klacht van een klant die woedend was omdat zijn
PC hem had verteld dat hij "bad" en "invalid" was. De medewerker legde de klant vervolgens uit
dat de berichten "bad command" en "invalid" niet persoonlijk moeten worden opgevat.

Een klant kon geen verbinding maken met het internet.
Helpdesk: "Weet u zeker dat u het juiste wachtwoord gebruikt?"
Klant: "Ja, dat weet ik zeker. Ik heb het een collega zien doen."
Helpdesk: "Kunt u mij zeggen welk wachtwoord dat was?"
Klant: "Vijf sterretjes."

Een klant belde de servicedesk met een probleem. Om dit verder uit te zoeken,
was het nodig om een aantal instellingen te bekijken. Zoals het iedere goede
servicedesk-medewerker betaamt, werd er begonnen met het nakijken van de instellingen.
Om hier te komen, werd de klant verzocht om dubbel te klikken op 'Deze Computer',
waarop de man reageerde of het ook nog uitmaakte waar hij op zijn computer zou kloppen,
de zijkant van zijn monitor, het toetsenbord of op zijn systeemkast...

Klant: "Ik heb recent een computer bij jullie gekocht, maar de printer werkt niet."
Helpdesk: "Oke, wat is het probleem?"
Klant: "Hij doet het gewoon helemaal niet. Als ik probeer te printen, gebeurt er niets.
En dan komt er een mededeling "Can't find printer."
Helpdesk: "Weet u zeker dat u de printer correct heeft aangesloten?"
Klant: "Ja. De stekker zit in het stopcontact."
Helpdesk: "Zit de printerkabel aangesloten aan de computer?"
Klant: "Dat weet ik niet. Ik heb de instructies gelezen en er stond wel iets over inpluggen in de computer,
maar het was te ingewikkeld. Ik heb de printer gewoon naast de computer gezet,
net als op het plaatje in het instructieboek. Ik dacht dat hij misschien te ver weg stond,
maar hij staat nu tegen de computer aan en hij doet het nog steeds niet."
Helpdesk: "Uhm. U moet uw printerkabel inpluggen in de computer.
De kabel moet van de printer naar uw computer lopen.
Als het goed is zat er een kabel in de doos toen u de computer bij ons kocht."
Klant: "Volgens mij niet hoor. Er was wel een vreemd uitziende kabel bij,
maar ik dacht dat dat een extra kabel was, dus die heb ik weggegooid."
Helpdesk: "U heeft echt een andere printerkabel nodig als u wilt printen.
En die moet u aansluiten aan uw computer en aan de printer."
Klant: "Dat staat niet op het plaatje."
Helpdesk: "Het staat misschien niet op het plaatje, maar als u wilt printen zult u dat toch echt moeten doen."
Klant: "Oh, goed. Dit is allemaal erg verwarrend."
Helpdesk: "Het enige dat u hoeft te doen is een printerkabel kopen en deze aan te sluiten."
Klant: "Dus je bedoelt dat ik extra dingen moet kopen om mijn computer te laten werken?"
Helpdesk: "Nee, u had een goede printerkabel, maar die heeft u weggegooid, zei u."
Klant: "Ik denk dat ik mijn buurman maar even bel. Volgens mij is hij wel in staat
om mijn printer te laten werken."
Helpdesk: "Dat is goed, maar u heeft écht een printerkabel nodig."
Klant: "Mijn buurman is erg handig met computers."
Helpdesk: "Prima. Prettige dag verder."

Klant: "Ik kan niet printen. Iedere keer dat ik het probeer zegt hij: "Can't find printer".
Ik heb de printer zelfs opgetild en voor de monitor neergezet,
maar de computer zegt nog steeds dat hij hem niet kan vinden."

Helpdesk: "Hewlett-Packard klantenservice. U spreekt met Sergio. Kan ik u helpen?"
Klant: "Ja. Ik heb een deskjet-printer die gerepareerd moet worden."
Helpdesk: "We hebben diverse deskjet-printers. Wat voor model heeft u?"
Klant: "Het is een Hewlett-Packard."
Helpdesk: "Dat weet ik. Uhm... Weet u misschien of u een kleuren- of een zwart-witprinter heeft?"
Klant: "Hij is beige."

Helpdesk: "Goedendag. Hoe kan ik u helpen?"
Klant: "Eeh. Hallo. Ik kan niet printen."
Helpdesk: "Wilt u voor mij op de 'start-knop' drukken en ..."
Klant: "Nou moet je even goed luisteren. Niet meteen zo technisch doen. Ik ben verdomme Bill Gates niet!"

Helpdesk: "Klik op het icoontje van 'mijn computer' aan de linkerkant van het scherm."
Klant: "Bedoel je links voor jou of links voor mij?"

Klant: "Er plopte net opeens een boodschap op mijn scherm. Er staat 'Click OK'. Wat moet ik nu doen?"

Klant: "Ik heb een groot probleem. Een vriend van mij heeft een screensaver op mijn computer gezet,
maar iedere keer dat ik de muis beweeg, gaat hij weg!"

Een vrouw belde overstuur naar Dell Computer Tech Support omdat het haar niet lukte
haar nieuwe computer aan te zetten. Nadat de medewerker de vrouw vroeg of
alle kabels wel waren aangesloten antwoordde de vrouw: "Ik heb keer op keer op het voetpedaal gedrukt,
maar er gebeurt niets." De voetpedaal was de muis van de computer.

Ik krijg een telefoontje van een klant die niet op het internet kan.
Omdat ik met die man de instellingen door wil nemen, vraag ik hem of hij achter zijn computer zit.
De man antwoordt dat hij niet achter de computer zit waarop ik hem vraag of hij dan
achter de computer wil gaan zitten.Vervolgens hoor ik wat gerommel en
zegt de man dat hij achter de computer zit. Ik vraag aan de man wat hij nu ziet.
Waarop de man antwoordt: "Allemaal kabels."

Klant: "Het Internet is erg langzaam. Kunnen jullie het niet opnieuw opstarten?"


>01/2003<

Man zijn is gaaf!
>
> Vrijwel al het naakt op de TV is vrouwelijk.

> Als je vijf dagen weg gaat, hoef je maar 1 koffer mee te nemen.

> De rij voor het toilet is altijd minstens 80% korter.

> Je krijgt zelf alle flessen en potten open.

> Als je naar de kapper wilt, hoef je niet eerst te sparen.

> Als je solliciteert, letten ze niet op je kont.

> Al je orgasmen zijn echt.

> Je kunt in je eentje naar het toilet.

> Een gemiddeld telefoongesprek duurt 30 seconden.

> Als men kritiek op je werk heeft, hoef je niet in paniek te raken, omdat "iedereen een hekel aan je heeft".

> Niemand vraagt zich stiekem af of je "alles doorslikt".

> Je kunt je douchen en aankleden in 10 minuten.

> Als iemand je ergens voor vergeet uit te nodigen, hoef je daarom geen ruzie met hem te maken.

> Je onderbroeken kosten Euro 10,- per drie.

> Geen van je collega's kan je aan het huilen krijgen.

> Lager dan je nek hoef je je niet te scheren.

> Je hoeft 's nachts niet tegen een harige kont aan te kruipen.

> Als je 34 bent en nog steeds vrijgezel, maakt niemand zich echt druk.

> Je kunt meedoen aan wedstrijden ver-pissen.

> Je hoeft je nooit op te maken.

> Met een bloemetje maak je alles weer goed.

> Je hoeft je niet druk te maken als je witte T-shirt nat wordt.

> Je hebt aan drie paar schoenen meer dan genoeg.

> Waar je ook bent, je kunt altijd een banaan eten.

> Je kunt alles zeggen wat je wilt, zonder je daarom druk te maken.

> Voorspel is slechts een optie.

> Frans Bauer? Wie is dat?

> Het maakt niet uit als niemand ziet dat je naar de kapper bent geweest.

> De wereld is een groot urinoir.

> Als je een t-shirt aanhebt, kun je nog steeds springen.

> Je hoeft nooit je benen te waxen.

> Je hebt geen probleem als je alleen maar zelfbedieningsbenzinestations tegenkomt.

> Je kunt op minstens 20 manieren een bierflesje open maken.

> Wat je ook aanhebt, je kunt met je benen wijd zitten.

> Hetzelfde werk, meer loon.

> Grijs haar en rimpels geven je karakter en verbeteren je uitstraling.

> Als je eens flink aan je kruis wilt krabben, hoef je niet de kamer uit te lopen.

> Trouwjurk kopen: Euro 5000,-. Trouwpak huren: Euro 150,-.

> Met 400.000.000 zaadcellen per keer, kun je in theorie met 15 orgasmen de wereldbevolking verdubbelen.

> De afstandbediening is van jou. En van jou alleen.

> Niemand kijkt naar je borst als je met ze praat.

> Je kunt condooms kopen zonder dat de verkoper zich alles in zijn hoofd haalt.

> Als je moet kakken, hoef je niet te zeggen dat je "je even gaat opfrissen".

> Als je vriend vergeet terug te bellen, zal hij tegen niemand zeggen dat je bent veranderd.

> Je kunt op de TV altijd wel een sportwedstrijd vinden.

> Als op een feest iemand dezelfde kleren draagt als jij, wordt dat waarschijnlijk een vriend voor het leven.

> Als je een boer laat, is dat iets dat men toch al van je verwacht.
>
> Kortom: Man zijn is gaaf!


<2002>

V: Het is blauw en niet zwaar?
A: Lichtblauw

V: Een woord van 12 letters zonder klinkers?
A: Zandweggetje

V: Fokker vliegtuig dat in de modder landen kan?
A: Modder fokker

V: Het geile zusje van Roodkapje?
A: Afzuigkapje

V: Het hangt achter een auto en begint met een o?
A: Onhangwoage

V: Het is rood en het slingert door de boom?
A: Een menstruaapje

V: Het is zwart, en als het uit de boom valt is je kachel stuk
A: Je kachel

V: Het ligt op je tuinpad en het schiet...?
A: Grint Eastwood

V: Het loopt dronken door het bos?
A: Paulus de wodkabouter

V: Het spreekt 1 woord frans en neukt als een tijger?
A: Moi

V: Het zit op het dak en maakt muziek?
A: Een dakkapel

V: Wat doe je als je schoonmoeder uitgaat?
A: Opnieuw aansteken

V: Wat doe je als schoonmoeder tegen de ruit tikt?
A: De wasmachine op centrifugeren zetten

V: Wat is de overeenkomst tussen een Belgisch hoofd en de Bijlmerbajes?
A: Cellentekort

V: Wat is geel en als je het in je oog krijgt ben je dood?
A: Een trein

V: Wat krijg je als je een koe buskruit voert?
A: Bamboe

V: Zegt de ene kip "TOK"
A: Zegt de andere " Are you TOKKING to me?"

V: Waarom ligt een konijntje vroeg in bed?
A: Omdat het maar twee tandjes hoeft te poetsen

V: Wat is de huidige benaming van een postduif?
A: Een e-meeuw

V: Wat is het tegenovergestelde van een lucifer?
A: Een lucidichtbij

V: Het staat in de wei en het morst?
A: Een knoei

V: Het is wit en het ontploft?
A: Een boemkool


V: Wat roept een homofiele bosuil?
A: Joehoe!

V: Welk dier bestaat voor drie kwart uit wol?
A: Een wolf

V: Het huppelt door het bos met een machinegeweer?
A: Rambi

V: Het is groen en het zit op een hekje?
A: Verf

V: Wat zegt een eend die tegen de muur vliegt?
A: Kwak

V: Waarvoor dient een koeiehuid?
A: Om de koe bij elkaar te houden

V: Wat is het laatste dat een vlieg door het hoofd schiet als hij zich bij 120 km/u tegen de voorruit
van uw auto te pletter vliegt?
A: Z'n achterkant

V: Wat is het verschil tussen een Lada en een Lada Sport?
A: Bij een Lada Sport zit er een halve tennisbal op de trekhaak

V: Hoe zou een vlieg heten als hij geen vleugels had?
A: Een loop

V: Het heeft 45 ballen en naait oude vrouwtjes?
A: De lotto

V: Het is 20 cm. lang, woont in het bos en verkoopt verzekeringen?
A: Polis de Boskabouter

V: Het is 20 cm. lang, woont in het bos en weigert over te stappen op windows?
A: Paulus de Doskabouter

V: Het is 20cm groot, woont in het bos en is altijd de pineut?
A: Paulus de kloskabouter

V: Het is 20cm woont in het bos en heeft een gaaf gebit?
A: Paulus de floskabouter

V: Het is klein en schijt het hele bos vol?
A: Paulus de bosbouter


V: Het is de hele dag vrolijk heeft allerlei kleuren, maakt allerlei geluiden en is de hele dag stoned?
A: Kanariewiet

V: Het is groen en erg moe?
A: Een krop slaap

V: Het is groen en het drijft?
A: Een krop andrijvie

V: Het is groen en het komt heel snel naar beneden?
A: Een slawine

V: Het is groen en je kunt ermee door het hele huis praten?
A: Inter-komkommer


V: Het is groen en vrolijk?
A: Sla-la-la-la-la-la....

V: Het is groen, bruin, het piept en zit op een paaltje?
A: Het groenbruine paalpiepertje

V: Het schiet de verkeerde kant uit?
A: Clint Westwood

V: Het ziet niets, en het schiet?
A: Blind Eastwood

V: Het zit in alle hoeken van je kamer en het schiet?
A: Plint Eastwood

V: Het toppunt van automatisering?
A: Een stewardess die zwanger is van de automatische piloot.

V: Het verschil tussen een lada en een tampon?
A: Bij de tampon is de trekkabel bijgeleverd.

V: Het verschil tussen jou en een foto?
A: Een foto is ontwikkeld.

V: Hoe gaat de deurbel van een dom blondje?
A: Dom Ding, Dom Ding

V: Hoe heet de gulp van Bill Clinton?
A: de US Open

V: Hoe heet een tor die op kleine torretjes valt?
A: Torpedo

V: Hoe laat je een Brabantse vrouw blaffen en miauwen tegenlijk?
A: Jij: Wil je met me neuken. Zij: Wha ..mi jou?

V: Hoe noem je een blondje met 2 hersencellen?
A: Zwanger

V: Hoe noem je een condoom in het Zweeds?
A: Pipi Vangkous

V: Hoe noem je een slim blondje?
A: Een golden retriever.

V: Hoe noemen ze het sperma van een ambtenaar?
A: Kruipolie.

V: Waarom gaat een dom blondje in de hoek staan als ze het koud heeft?
A: De hoek is 90 graden

V: Waarom heeft de koningin een roze telefoon?
A: Om mee op te bellen

V: Waarom heeft een dom blondje altijd een doorzichtige broodtrommel?
A: Dan kan zij zien of ze naar huis gaat of aan het werk moet.

V: Waarom heeft een dom blondje een lege fles in de koelkast staan?
A: Voor als er iemand geen drinken hoeft.

V: Waarom heeft een lada 4 pedalen?
A: Een koppeling ,een rem, een gaspedaal en een om de airbag op te pompen.

V: Wanneer is een man een gulden waard?
A: Als hij een winkelwagentje duwt

V: Wat betekent in Brabant een driehoekig verkeersbord met hierop een hert?
A: Da ge nie zo hert mag rijen

V: Wat heb je als je twee groene ballen in je hand hebt?
A: Kermit's volledige aandacht!

V: Wat is de overeenkomst tussen een condoom en bungee-jumpen?
A: Als het knapt ben je echt de lul

V: Wat is de overeenkomst tussen een gynaecoloog en een pizzabezorger?
A: Ze mogen er allebei aan ruiken maar niet van proeven!

V: Wat is de overeenkomst tussen een man en een dolfijn?
A: Ze schijnen allebei intelligent te zijn, maar van beiden is het nog steeds niet bewezen

V: Wat is een string in het russisch?
A: kziepoesjenjetniet

V: Wat is erger dan silliconenborsten?
A: Een tupperwear-doos

V: Wat is het tegenovergestelde van het Blijf-van-mijn-lijf-huis?
A: Kom-in-mijn-kut-hut

V: Wat is het toppunt van binnenpret?
A: Jeukpoeder op een tampon doen!

V: Wat voor een geluid heeft een haagse deurbel?
A: TE-RING!!!!!!!!!

V: Wat zegt een moeder tegen haar blonde dochter als ze uitgaat?
A: Als je om twaalf uur nog niet in bed ligt, kom je maar thuis slapen.


Wat is het verschil tussen een man en een kop koffie?
- Geen, ze werken allebei op de zenuwen.

Waarom is mannenverstand meer waard dan vrouwenverstand?
- Omdat het zeldzamer is.

Wat vinden mannen een uitgebreid voorspel?
- Een half uur bidden en smeken.

Waarom bestaan mannen?
- Vibrators kunnen geen gras maaien.

Hoe noem je een goed uitziende, intelligente en gevoelige man?
- Een gerucht.

Waarom hebben mannen geen midlife-crisis?
- Omdat ze nooit uit de puberteit komen.

Waarom hebben zoveel mannen een bierbuik?
- Dan heeft die werkeloze dwerg tenminste een dak boven zijn hoofd.

Wat gebeurt er als een man tot zijn navel in het water staat?
- Dat gaat zijn verstand te boven.

Wanneer is een man een gulden waard?
- Als hij een winkelwagentje duwt.

Waarom kan een man niet knap en intelligent tegelijk zijn?
- Omdat hij dan een vrouw zou zijn.

Waarom trouwen mannen het liefst met een maagd?
- Ze kunnen niet tegen kritiek.

Waarom zijn mannen als dolfijnen?
- Men zegt dat ze intelligent zijn maar niemand kan het aantonen.

Waarom zijn mannen als slakken?
- Ze hebben horens, ze kwijlen en ze slepen zich voort. Bovendien denken ze dat het huis van hen is.

Waarom zijn mannen als een magnetron?
- Ze warmen op in 15 seconden.

Waarom zijn mannen als tandenborstels?
- Zonder steel zijn ze nutteloos.


2002


Degenen die dit jaar eindexamen doen werden in 1984 of 1985 geboren.
Ze kennen maar 1 Paus.
Bovendien kennen ze geen andere minister-president dan Wim Kok. Wie is
eigenlijk Ruud Lubbers?
Cola kochten ze altijd al in onverwoestbare plastic flessen.
De dop was altijd al van kunststof en niet van metaal.
Cola in glazen flessen? En dan maar een liter?

Wat is eigenlijk Ministeck?
Atari is voor de meesten net zo vreemd als grammofoonplaten;
die hebben ze nooit gekocht, want de CD-speler werd al uitgevonden voor ze
geboren waren.
Ze hebben nooit Pacman gespeeld.

Ze kunnen niet geloven dat er computers waren die je op de televisie kon
aansluiten met spelletjes die er niet eens uitzagen als tennis.
Twix heette nog nooit Raider.

Er was nooit een tijd zonder merknamen.
Wat is eigenlijk houtje-touwtje?
En waarom zou je neonkleurige kleding aantrekken?
Of bij de schouders kussentjes onder je kleding steken?

Deze generatie heeft nog nooit een televisie met maar drie kanalen gezien.
Om helemaal maar te zwijgen van de zwart-wit televisie.
Bestonden er ook televisies zonder afstandsbediening?
Zij hadden altijd al kabeltelevisie.


De Walkman werd door Sony al voor hun geboorte uitgevonden.
Rolschaatsen hebben alleen rolletjes achter elkaar, niet naast elkaar.
De schoen zit er altijd al aan vast.

Ze kennen geen 'Wedden dat' of de 'Showbizzquiz' met Jos Brink.
Wie is eigenlijk Jos Brink?
Ze kennen wel Johan Cruijf. Dat is een voetbalcommentator.
Degenen die nu achttien zijn hebben bij het zwemmen nog nooit over
een grote witte haai nagedacht.
Het maakt ze niet uit wie J.R. neergeschoten heeft want ze weten niet eens
wie J.R. is.

Michael Jackson was altijd al blank.
Wie of wat is Milli Vanilli?
Of een lolo-bal?

Haarschaum was er altijd al.
Ze geloven niet dat Adidas-schoenen ooit populairder waren dan Nikes
en dat het topmodel maar 99 gulden kostte en zonder luchtkussens gemaakt
werd.
Ze weten niet dat je computerprogramma's ook op cassettebandjes kunt opslaan
en dat je grammofoonplaten omdraaien kunt.
Ze weten niet waarom Niki Lauda altijd een pet op heeft.

De aardige man van Persil kennen ze niet.
En wie is Petje Pitamientje?

Of Flipje van de Betuwe te Tiel?

Jij weet dat allemaal. Want JIJ bent oud...Hoe krijg je mensen gek en hoe krijg je ze zover dat ze denken dat jij gek bent???1. In de lunchpauze ga je in je parkeerde auto zitten en richt een fohn op voorbijgaande auto's,
om te kijken of ze vaart minderen.

2. Roep jezelf op via de intercom en vervorm je stem natuurlijk niet.

3. Iedere keer dat iemand je vraagt iets te doen, vraag je: wil je daar mayonaise bij?

4. Moedig je collega's aan regelmatig stoelendans met je te doen.

5. Zet je prullenbak op je bureau en plak er het label "IN" op.

6. Ontwikkel een onnatuurlijke angst voor nietmachines.

7. Stop drie weken lang koffie zonder cafeïne in het koffieapparaat. Als iedereen over zijn verslaving heen is,
schakel je over naar espresso.

8. Beantwoord alles wat iemand zegt met: wat denk jij?

9. Sluit alle zinnen af met: en zo is het voorspeld.

10. Verander de kleur van je monitor zodanig, dat de kleur de hele omgeving oplicht.
Blijf volhouden dat je dat prettig vindt.

11. Gebruik nooit meer punten komma's en andere leestekens.

12. Probeer zoveel mogelijk te huppelen in plaats van te lopen.

13. Vraag mensen van welk geslacht ze zijn.

14. Geef bij de Mc Drive praatpaal aan dat je, je bestelling absoluut wilt meenemen.

15. Zing mee bij de opera.

16. Ga naar een poëzie - avond en vraag waarom men niet rijmt.

17. Zoek uit waar je baas zijn/ haar kleding koopt en koop precies dezelfde outfits.
Draag de outfits de dag nadat
je baas het gedragen heeft. Vooral leuk als je baas van het andere geslacht is!

18. Stuur e-mail naar de rest van het bedrijf om ze te vertellen wat je aan het doen bent.
B.v. Als jullie me zoeken? Ik ben even naar het toilet.

19. Hang een klamboe rond je werkplek.

20. Vertel je vrienden vijf dagen van te voren dat je niet op hun feestje kunt komen
omdat je niet in de stemming bent.

21. Vraag aan iedereen of ze zwanger zijn.

AnD tHe FiNaL wAy To AnnoY pEoPlE:

22. stuur deze e-mail naar iedereen in je adresboek. Ook naar degene die u dit heeft gestuurd.


Wat is de overeenkomst tussen vrouwen en laarzen?

>Als ze droog zijn kom je er niet in.
>Als ze nat zijn stinken ze uren in de wind.
>En als je er mee over straat loopt is het geen gezicht.

Wat is de overeenkomst tussen een vrouw en een ruitenwisser?

>Als ze nat zijn piepen ze niet.

Wat is de straf voor bigamie?

>Twee schoonmoeders.

Waarom laten mannen meer boeren dan vrouwen?

>Omdat vrouwen niet lang genoeg kunnen zwijgen om druk op te bouwen.

Wat is de overeenkomst tussen wapens en vrouwen?

>Als je ze lang genoeg in huis hebt krijg je zin om te schieten.

Hoe noem je een vrouw die 95% van haar intelligentie kwijt is?

>Gescheiden.

Wat hebben bigamie en monogamie gemeen?

>In beide gevallen is er een vrouw teveel.

Welk soort voeding ontneemt een vrouw 90% van haar zin in seks?

>De bruidstaart.

Hoe noem je een vrouw met handboeien aan?

>Betrouwbaar.

Waarom winkelen vrouwen graag?

>Het is de enige plaats waar ze zelf mogen beslissen.

Welke lijn loopt er door het leven van een vrouw?

>De waslijn.

Wat is de overeenkomst tussen vrouwen en auto's?

>Als je een hebt komt er steeds een mooier nieuw model op de markt.

Waarom heeft God de vrouw geschapen?

>Omdat een hond geen flesje bier uit de koelkast kan halen.

Wat moet je doen als je schoonmoeder op het raampje tikt?

>De oven wat hoger zetten.

Wat moet je doen als je schoonmoeder op je af komt gewankeld?

>Nog eens schieten.

Waarom hebben vrouwen een menopauze?

>Omdat ze hun bloed nodig hebben om hun spataders op te vullen.

Wat is de overeenkomst tussen een vrouw en een tropische storm?

>Als ze op je afkomt is ze heet, als ze weg is heeft ze je huis en auto mee.

Wat moet je doen als je vrouw uit de keuken komt?

>De ketting inkorten.

Wat moet je doen als je vrouw begint te roken?

>Glijmiddel gebruiken.

Waar ligt de vrouw na het orgasme van de man?

>In de weg.

Hoe laat je 2 kg. vet er mooi uitzien?

>Zet er een tepeltje op.

Wat is het verschil tussen een vrouw en een koelkast?

>Een koelkast laat geen scheten als je er een stuk vlees uithaalt.

Wat is het verschil tussen een vrouw en een WC?

>Een WC achtervolgt je niet nadat je hem hebt gebruikt.

Wat zou er gebeuren als de aarde 30 keer sneller zou draaien?

>Alle vrouwen zouden doodbloeden, en wij zouden elke dag ons maandsalaris krijgen.

Hoeveel vrouwen heb je nodig om een kamer te behangen?

>Het hangt er van af hoe dun je ze snijdt.

Waarom masturberen vrouwen?

>Ik kan niet overal tegelijk zijn.

Wat is de overeenkomst tussen op een hoge berg staan en je laten pijpen door je schoonmoeder?

>Als je niet naar beneden kijkt is het best mooi !

Wat is de overeenkomst tussen een vrouw en een kerstboom?

>Eerst versier je ze en daarna tuig je ze af.

Wat is het verschil tussen Sanex en vrouwen?

>Sanex irriteert niet.

Hoe kan je een vrouw 2 keer laten gillen?

>Haar eerst in haar kont neuken en dan je lul aan de gordijnen afvegen.

Wat is de overeenkomst tussen een vrouw en erwtensoep?

>Als ze begint te pruttelen moet de worst er in.

Waarom geeft een vrouw zoveel geld uit?

>Heb jij ooit een spaarvarken gezien met de gleuf aan de onderkant?

Waar zit bij een vrouw de blinde darm?

>Als je binnenkomt links.

Wat is de overeenkomst tussen een vrouw en een condoom?

>Ze zitten te lang in je portemonnee, en te weinig aan je lul.

Waarom heeft een kip geen borsten?

>Omdat een haan geen handen heeft.

Wat is het toppunt van verwarring?

>Twee blinde lesbiennes op de vismarkt.

Hoe behangt een gynaecoloog zijn gang?

>Door zijn brievenbus.

Waarom komen maar 10% van de vrouwen klaar?

>Ik heb echt niet meer tijd.

Wat is de overeenkomst tussen een vrouw en een WC-bril?

>Ze voelen warm aan, en je vraagt je steeds af wie er voor je is geweest.

Een vrouw heeft 1 recht, 1 plicht en 1 taal. Welke?

>Aanrecht, zwijgplicht en horizontaal.

Hoe weet een ECHTE man dat zijn vriendin een ECHT orgasme heeft?

>ECHTE mannen kan dat niet schelen.

Waarom zitten schaamlippen verticaal i.p.v. horizontaal?

>Anders zouden ze klapperen bij het traplopen.

Hoeveel procent van de mannen gaat slapen na de daad?

>5 %. De rest gaat naar huis.

Wat is de overeenkomst tussen borsten en speelgoedtreintjes?

>Ze zijn bedoeld voor kleine kinderen, maar het zijn mannen die er mee spelen.

Waarom zijn vrouwen zo slecht in meetkunde?

>Omdat mannen hun zeggen dat dit __________ 20 cm is.

Wat is het belangrijkste orgaan van een vrouw?

>De neus. Dan kan ze blijven ademen als ze aan het pijpen is.

Hoe noem je een vrouw die een tennisbal door een tuinslang van 15m kan zuigen?

>Schatje.

Wat is het verschil tussen een vrouw en een keukenhanddoek?

>Bij een keukenhanddoek zoek je steeds de droge plek.

Wat heb je nodig om van een driehoek een lijn te maken?

>Een ladyshave

Wat is wit en 12 keer zo lang?

>Een jaarverband

Wat zeg je tegen je vrouw als ze 2 blauwe ogen heeft?

>Niets, want je hebt het al 2 keer gezegd.

Je vrouw verliezen kan heel zwaar zijn.

>Bij mij was het bijna onmogelijk.

Waarom scheren Japanse sumo-worstelaars hun benen?

>Dan kan je ze onderscheiden van feministen.

Wat is de beste manier om je vrouw haar verjaardag niet te vergeten?

>Die 1 keer vergeten

Er is een vrouw die door het lot voor ons is voorbestemd.

>Als we die kunnen ontlopen, zijn we gered.

Waarom gaan maar 10% van de vrouwen naar de hemel?

>Anders zou het de hel zijn.

>
> >
> > ********************* DISCLAIMER ****************************
> > De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend
> > bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan
> > en gebruik door anderen is niet toegestaan.
> > Door de electronische verzending van het bericht
> > kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
> > informatie.
> > ************************************************************
> >
> > Mail al je ongein naar
GERALT.NL
>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe mail ?